• ngo_quyen_dd77ed13ac
  • anh_chau_5t_mnnq_60340b5f12
  • 6aa61a48e7701e2e4761_ab30aea4a5
  • d6268de074d88d86d4c9_8575aac44f
  • 12447baf83977ac92386_191aae15f0
Tin tức nổi bật
Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT

Công văn nêu rõ: Tiếp tục thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 1/9/2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học kèm theo Công văn này để dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020.

Dạy và học trong mua dịch Covid -19 của trường Tiểu học Kim Đồng

Trong thời gian học sinh tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19, trường Tiểu học Kim Đồng đã chủ động triển khai dạy học trực tuyến giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức cũ, làm các dạng bài tập trắc nghiệm, các dạng đề ... giúp học sinh duy trì việc học tập đặc biệt tinh thần tự giác, tự học của các em được phát huy.

NỖ LỰC KIẾN TẠO VÀ GÌN GIỮ CÔNG TRÌNH TRI THỨC CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM HỒNG THÁI TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19inh nghỉ học để phòng, chống COVID-19.

Luôn nỗ lực trong công tác kiến tạo và gìn giữ công trình tri thức, thầy và trò trường tiểu học Phạm Hồng Thái đã cùng nhau thực hiện nhiều hình thức dạy và học trực tuyến đạt hiệu quả cao trong suốt thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Năm 2020 : 2.330